Ilustrovaný sprievodca nastavením karburátora WALBRO

 

   Naladenie karburátorov Walbro nie je príliš obtiažne v prípade že viete čo robíte. Najprv musíte vedieť ako karburátor pracuje, a ako sa jednotlivé nastavenia vzájomne ovplyvňujú. Približne 95% benzínových motorov modelov lietadiel, ktoré som videl sú rozladené. Ako to môžem tvrdiť? Jednoducho, v určitom režime letu majú motory zvuk „štvortaktu“. Dvojtaktný motor by nemal mať zvuk „štvortaktu. Ten je zapríčinený bohatou zmesou, ktorá núti zapaľovacie sviečky k prerušovanému zápalu vytvárajúc zvuk štvortaktu. A to nie je dobré. AVŠAK dobrá správa je, že benzínové dvojtaktné motory sú veľmi tolerantné k bohatému nastaveniu (zvyčajne) a budú bežať dobre. Spotrebujete iba o trochu viac benzínu ako je nevyhnutné, a o trochu viac si zašpiníte lietadlo od olejových škvŕn. Prípadne môžete zaliať zapaľovaciu sviečku. Prečo toľko ľudí necháva svoje motory naladené práve takto? To je jednoduchá odpoveď, motory naštartujú oveľa ľahšie keď sú studené A je potrebný krátky prípadne žiadny zahrievací čas pred samotným letom. A to už sú skutočne pádne dôvody! Ale faktom je ... že motor nepracuje tak ako má. 

 

NUŽ ZAČNIME:

   Všetky Walbro karburátory majú svoju vlastnú palivovú pumpu, ihlu a sedlo riadené plavákovou membránou, okruhy nastavenia pomalého a rýchleho chodu so svojimi ihlami, a niektoré majú prípadne nemajú sýtič. Existuje toľko variantov karburátorov Walbro, až je to smiešne. V tomto článku sa obmedzím iba na tie typy, ktoré sa vyskytujú v modelárskych motoroch najčastejšie. Sú to WA, WB, WG, WT, WL, WS, WTL a iné. Hoci medzi týmito typmi sú znateľné rozdiely, postup ladenia je spoločný.

   PO PRVÉ a predovšetkým potrebujete vedieť ako karburátor pracuje a ako má nastavenie vplyv na chod. Taktiež ho potrebujete vedieť nastaviť, a aké je správne nastavenie a ktoré nie. Až potom si môžete užívať lietanie!

  Predtým než začnete vykonávať akékoľvek úpravy, je potrebné zvážiť čo sa v skutočnosti deje, a ktorá časť karburátora sa práve v tom čase používa. V karburátore prebieha veľa funkcií, a jedna alebo viac funkcií môžu zapríčiňovať, že karburátor nepracuje správne. Čo by mohlo znieť ako bohaté nastavenie ihly pomalého okruhu, môže ľahko byť v skutočnosti zlé nastavenie plaváku na ihle a sedle. Tuhá membrána tiež spôsobí bohatý beh, a taktiež môže spôsobovať aj beh chudobný. Ihly pomalého a rýchleho okruhu sa navzájom ovplyvňujú v celom rozsahu polohy škrtiacej klapky. Takže ak nastavíte jednu ihlu, pravdepodobne budete musieť nastaviť aj tú druhú.

   Začnime pohľadom na časti karburátora:

 

 

   Palivo je z nádrže, čerpané do karburátora cez vstup paliva. Palivo prechádza cez palivovú pumpu (malé membránové čerpadlo), ktorá je riadená dvoma jednocestnými ventilmi (malé klapky). Palivo prechádza cez ihlu a sedlo, ktorá je riadená „plavákovou“ membránou. „Plaváková“ membrána riadi množstvo paliva pre voľnobeh, okruh pomalého a rýchleho chodu otvorením a zatvorením prechodu využitím malej páčky pripojenej k ihle. Palivo je „pripravené“ v oblasti plavákovej dutiny aby mohlo byť strhnuté podtlakom rôznych trysiek. Nastavenie páčky je veľmi dôležité pretože riadi množstvo paliva do trysiek. Ak je páčka príliš nízko, motor bude bežať chudobný, a ak je páčka príliš vysoko, motor bude bežať bohatý a pravdepodobne sa pri voľnobehu zaplaví. 

 

Palivo začína svoju cestu cez zostavu pumpy ...

 

 Potom je palivo regulované plavákovou membránou ktorá riadi ihlu a sedlo.

 

   Všetky tieto časti sú umiestnené v oblasti plavákovej dutiny, rovnako ako palivo, ktoré je pripravené aby mohlo byť dodávané cez trysky v prípade potreby. Množstvo paliva, ktoré je k dispozícií v plavákovej dutine je regulované páčkou a súvisí s plavákovou membránou. Takže je dôležité aby páčka bola správne nastavená. V dutine sú distribučné otvory, ktoré sú riadené ihlami pomalého a rýchleho okruhu, plus okruh voľnobehu, ktorý má pevnú veľkosť.

 

ŠPECIALNE POZNÁMKY:

(1) Ihla pomalého okruhu je VŽDY tá, ktorá je bližšie k motoru, ihla rýchleho okruhu je bližšie k vstupu/sýtiču.

(2) Obidve pomalá AJ rýchla ihla obmedzujú maximálnu dodávku paliva.

 

Nalaďme Walbro!

   Nastavte obidve, pomalú a rýchlu ihlu na 1 ¾ až 2 otáčok. Sýtič nechajte zapnutí a pretáčajte motorom kým karburátor nie je vlhký. Naštartujte motor a nechajte ho sa zahriať. Poďme nastaviť maximum, pretože je to jednoduchšie nastavenie z dvoch. Otvorte škrtiacu klapku karburátora (plyn) na maximum. Nastavte ihlu rýchleho okruhu na najvyššie otáčky. Nechajte škrtiacu klapku plne otvorenú približne minútu či nenastali nie aké zmeny. V prípade, že motor začne byť chudobný mierne pootvorte ihlu pomalého okruhu. Ak to nepomôže ... budete musieť nastaviť ihlový ventil vo vnútri karburátora (Vysvetlím to neskôr). V prípade že maximálne otáčky sú v poriadku, potom pomaly znižujte plyn kým motor nezačne vydávať zvuk „štvortaktu“ a nechajte plyn v tejto pozícií. Privierajte ihlu pomalého okruhu kým „štvortakt“ nezačne miznúť. Teraz pokračujte v znižovaní plynu kým opäť motor nezačne vydávať zvuk „štvortaktu“ a opäť nastavte ihlu pomalého okruhu. Pokračujte v tejto činnosti kým škrtiaca klapka nedosiahne pozíciu voľnobehu. Teraz pridajte plyn na maximum. Ak motor zakašle alebo zaváha pootvorte ihlu pomalého okruhu, ale iba toľko aby ste práve odstránili daný problém.  

   Pri správnom nastavení, budete môcť nastaviť škrtiacu klapku karburátora v hoci ktorej pozícií a nebude mať zvuk „štvortaktu“ a zároveň budete môcť pridať plný plyn z voľnobehu bez zakašlania alebo zaváhania. Teraz pre lepšie štartovanie je lepšie mať ihlu pomalého okruhu nastavenú trochu bohatšiu s príznakmi „štvortaktného“ zvuku.

 

TYPICKÉ PROBLÉMY, s ktorými je možné sa stretnúť pri Walbro karburátoroch:

 

   Plaváková membrána príležitostne pracuje zle a znemožňuje ladenie, najmä pomalého okruhu a voľnobehu.

   Vnútorný ihlový ventil ZAČNE prepúšťať ak zostarne alebo sa opotrebuje. V prípade že spozorujete kvapkanie paliva alebo sa voľnobeh stane nespoľahlivý, vymeňte ihlový ventil a nastavte páčku zarovno (prípadne trochu pod) základňu karburátora, v prípade ak nemáte „nastavovací kalibrátor“.

   Palivová membrána sa natiahne a/alebo niekedy stvrdne od paliva. Občas ju treba vymeniť. Ak Vaša pumpa nečerpá správne, (1) bude ťažké motor naštartovať (2) motor bude mať tendenciu byť chudobný, a otvorenie ihiel veľmi nepomôže, ak vôbec.

   Nepravidelný alebo žiadny voľnobeh často vedie k zlému vnútornému ihlovému ventilu, zlej plavákovej membráne, zlej pumpe, a najčastejšie ... špine v karburátore. Taktiež to môže byť vzduchová netesnosť!

 

Čo je potrebné vedieť ...

   Používajú sa tri typy membrán palivových púmp. Čierna je z pogumovaného vlákna, béžová je na báze laminátu, modrá je z acetátu. Všetky pracujú dobre, ale čierna dodáva viac paliva ako všetky ostatné a taktiež sa opotrebováva najrýchlejšie. Béžová pracuje najlepšie, v prípade ak používate palivo zmes benzín-metanol(nitro) a je pomerne odolná. Modrá acetátová je najodolnejšia, ale čerpá najmenej paliva.

   Všetky Walbro karburátory budú pracovať v hociktorej pozícií ale najlepšie sa ladia v bočnej polohe. V dolnej polohe majú tendenciu bežať trochu bohaté pri voľnobehu, a v hornej pozícií majú tendenciu bežať trochu chudobné pri voľnobehu. Žiadny veľký problém, stačí ich naladiť. Nič menej.

   Táto fotografia zachytáva prémiový karburátor Walbro, ktorý má veľký otvor a je vybavený spätným ventilov vysokej rýchlosti a externým vstupom palivovej pulznej pumpy.

 

 Tento karburátor môžete zvyčajne nájsť na motoroch 50 až 65 ccm.

 

Teraz si povedzme niečo o pulznom signáli pre palivovú pumpu ...

 

  

   Typ Vášho MOTORA určí, ktorí pulzný vstup potrebujete. V prípade ak „základňa karburátora“ má vyvŕtanú dieru do kľukovej skrine, budete potrebovať ŠTANDARDNÝ pulzný vstup a voliteľný vstup (v prípade ak ho máte) musí byť zaslepený. Ak diera chýba, nájdite vývod (fiting) umiestnený niekde na vašej kľukovej skrini. Použite kúsok hadičky na prepojenie fitingu kľukovej skrine s fitingom voliteľného vstupu pulznej pumpy. V tomto prípade nie je nutné zaslepovať štandardný vstup pretože je zaslepený prírubou motora.

   Karburátor musí mať pulzný signál od motora! Tento signál „tlačí a ťahá“ membránu čerpadla čím dodáva karburátoru palivo.

 

Teraz poďme skontrolovať nastavenie ihly a sedla.

   Toto je jedno z najdôležitejších nastavení karburátorov Walbro! Walbro ponúka „nastavovací kalibrátor“ pre správne nastavenie výšky páčky pre konkrétny typ Vášho karburátora. Ak ho nemáte nastavenie bude spôsobom pokus – omyl, a v skutočnosti dosť zdĺhavé pretože za každým budete musieť otvoriť karburátor pre zmenu nastavenia. Vo všeobecnosti musí byť páčka presne zarovno so základňou karburátora. Ak je páčka príliš vysoko, Váš motor bude mať tendenciu bežať pri voľnobehu trochu nepravidelne. Ak páčka bude príliš nízko, voľnobeh bude v poriadku, ale motor bude mať tendenciu bežať chudobný v strede a pri vysokých otáčkach. Môže takisto pri plnom plyne spôsobiť „vyschnutie“ plavákovej dutiny a zdochnutie motora bez ohľadu na nastavenie ihiel pomalého a rýchleho okruhu.

   Sedlo ihlového ventilu je nalisované do základne karburátora, a nemali by ste ho vyberať bez použitia správnych nástrojov a „nastavovacieho kalibrátora“. Nevyberajte ho!

 

                Typické PROBLÉMY                      MOŽNÉ riešenia

Motor sa zastaví pri pridávaní plynu.

Rýchly okruh príliš chudobný alebo pomalý okruh trochu chudobný.

„Štvortakt“ nízke a stredné otáčky.  

Nízky okruh príliš bohatý, páčka ihly plavákovej membrány trochu vysoko.

 

Motor sa ochudobňuje počas letu.

Rýchly okruh trochu chudobný A nízky okruh je bohatý, páčka plavákovej ihly môže by nastavená príliš nízko.

Motor sa obohacuje počas letu.

Toto je špecifický problém kapotovaných motorov. Odvzdušnenie krytu „plavákovej“ membrány potrebuje úpravy (viď. poznámka 1).

Motor pracuje správne okrem voľnobehu.

Tryska voľnobehu je špinavá, karburátor je potrebné zdemontovať a vyčistiť. Príruba karburátora môže mať vzduchovú netesnosť. Škrtiaca klapka karburátora môže byť poškodená alebo opotrebovaná.

Z karburátora uniká palivo, keď motor stojí.

Plaváková ihla je zlá alebo je znečistená. Nastavenie páčky plaváku je príliš vysoké, prípadne „plaváková“ membrána je zlá.

Motor má zvuk „štvortaktu“ v momente ubratia plynu, následne pracuje správne.

 

Toto je úplne normálne pre karburátory, ktoré NEMAJÚ trysku rýchleho okruhu so „spätným ventilom“. V prípade ak máte spätný ventil, potom nastavenie plavákovej ihly trochu vysoko alebo plaváková ihla trochu prepúšťa (viď. poznámka 2).

 

Dochádza k úniku paliva späť do nádrže keď motor nie je v chode.

Zlá membrána palivovej pumpy, prípadne vzduchová netesnosť v palivových hadičkách ku karburátoru.

 

 

POZNÁMKA 1:

   Veľmi častým problémom u kapotovaných motorov je, že tlak vzduchu pri lete mení „prirodzený“ tlak v plavákovej membráne. To zapríčiňuje že motor beží bohatý počas letu. Existuje niekoľko spôsobov riešenia tohto problému. Vo väčšine môžete jednoducho naladiť motor pre let spôsobom pokus – omyl. Avšak najjednoduchšie je otvoriť kapotu v priestore karburátora pre zníženie tlaku vzduchu. Takisto môžete pootočiť kryt plavákovej komory a sledovať či to pomohlo. NAJLEPŠIE riešenie je prispájkovať kúsok mosadznej trubičky na otvor odvzdušnenia a pomocou hadičky smerovať odvzdušnenie na lepšie miesto. Ja ju za normálnych okolností vediem do priestoru za motorovou prepážkou. Funguje to perfektne vždy! Plus Vaše nastavenie na zemi sa počas letu nemení!

POZNÁMKA 2

   Karburátory vybavené spätnou klapkou v rýchlom okruhu sú výrazne lepšie pre lietanie akrobacie alebo pre lietanie kde sa zmena plynu používa často. Spätný ventil zabraňuje odkvapnutiu paliva s trysky keď sa uberie plyn.

To je všetko čo robí ...

   Z priechodnej (bez spätného ventilu) trysky vždy odkvapne malé množstvo paliva v čase keď je uberaný plyn a zapríčiňuje „štvortakt“ motora kým sa dávkovanie nestabilizuje na novom prietoku vzduchu. To je úplne normálne.

 

Prevod karburátora Walbro z benzínu na zmes benzín-metanol (nitro):

 

   Veľa karburátorov Walbro nepotrebuje žiadne úpravy kým je pomer metanolu (nitra) nízky, menej ako 10%. V prípade, že motor nie je možné naladiť, je potrebné previesť niektoré úpravy. Je potrebné zvýšiť prietok paliva karburátorom. Najprv je potrebná úprava plavákovej ihly a sedla. Zväčšite sedlo o 25% oproti pôvodnej veľkosti a zvýšte páčku plaváka o 1 mm. Vyskúšajte karburátor. Ak ho stále nie je možné naladiť na stabilný režim, potom zväčšite otvory ihiel pomalého a rýchleho okruhu o 25% oproti pôvodnej veľkosti. Tieto úpravy by mali byť dostatočné. Prietok zmesi benzín-metanol (nitro) je o mnoho väčší ako benzínu.

 

* * * ŠPECIÁLNE POZNÁMKY * * *

 (1) Chcel by som poznamenať, že správne naladený motor nie je možné „zdochnúť“ privretím škrtiacej klapky na 100%. Je to typické pre väčšinu (nie všetky) karburátorov Walbro. Škrtiace klapky majú zavzdušňovací zárez alebo otvor. Môžete daný otvor zapájkovať, aby ste umožnili „zdochýnanie“ motora karburátorom.

(2) Nastavenie membrány (ihly a sedla) je najdôležitejšie. Ak neovládate toto nastavenie, nepúšťajte sa do toho!

(3) Tiež by som rád vysvetlil dve príčiny v dôsledku ktorých sa môže Váš karburátor JAVIŤ ako rozladený. Za prvé je to veľkosť karburátora. V prípade, že karburátor je príliš veľký v kombinácií vrtuľa/motor, nebude možné ho vyladiť, chod bude nevyrovnaný a nespoľahlivý. Po druhé je to časovanie motora! AK predzápal je príliš nízky môže sa karburátor javiť ako rozladený! Stáva sa to často a dôsledkom toho je že sa budete z karburátorom často hrať a nikdy ho nenaladíte správne. Zistil som, že najlepšie nastavenie je 30 až 32 stupňov pre väčšie karburátory a/alebo väčšie vrtule.

 

Copyright © 2007 M. B. Fuess

Preložil: Martin Fedák

 

Komentáre (0)

Cancel or

Hosting na mieru už od 5,5 Eur od spoločnosti WebSupport.sk