"Ak je 'Nenastavené', zarovnanie bude upresnené triedou '.img_caption.none'. Zvyčajne je potom obrázok v strede stránky."
Ak je nastavené na 'Áno', použije sa názov obrázku ako popis.